Metode

Ordet ’narrativ’ betyder historie eller fortælling.